Tràmit destacat

“Comunicació o modificació de dades per relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics – persones jurídiques”.

Simulador de Plusvàlues

Calculeu l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Nova convocatòria de personal

Ofertes de feina

Tramiteu en línia

Aneu a la Seu electrònica per fer els vostres tràmits i gestions a distància.

Autorització / Atorgament de representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer a actuar en nom de l’administrat.

Identificació del conductor

Aquest tràmit permet informar la identitat dels infractors de trànsit.

Skip to content