ÒRGANS I NORMATIVES:

En aquest apartat les persones interessades podeu consultar l’òrgan instructor i sancionador dels expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com d’altres procediments sancionadors. També trobareu la normativa que els hi atorga tal competència, als efectes legals que correspongui:

 

AJUNTAMENTÒRGAN INSTRUCTORVIGÈNCIA ÒRGAN INSTRUCTORÒRGAN SANCIONADORVIGÈNCIA ÒRGAN SANCIONADORNORMATIVA
AlpRecaptador del CSRCR01/01/2022Direcció del CSRCR01/01/2022RDL 6/2015 per delegació publicada al BOP de Girona núm. 113 de 12 de juny de 2020 i 216 de data 11/11/2021.
CampdevànolRecaptador del CSRCR01/01/2022Direcció del CSRCR01/01/2022RDL 6/2015 per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021.
LlíviaRecaptador del CSRCRRevocada la delegació per Acord de ple del 29/11/2021. Publicada al BOP de la província de Girona núm. 16 i de data 25/01/2022.Direcció del CSRCRRevocada la delegació per Acord de ple del 29/11/2021. Publicada al BOP de la província de Girona núm. 16 i de data 25/01/2022.RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 103 de data 31/05/2021.
RipollRecaptador del CSRCR01/01/2022Direcció del CSRCR01/01/2022RDL 6/2015 per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021.
Sant Joan de les AbadessesRecaptador del CSRCR01/01/2022Direcció del CSRCR01/01/2022RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021.
Skip to content