NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

Aquí podreu consultar quines són les nostres normes de funcionament, tant les d’elaboració pròpia com les d’aplicació directa d’acord amb les competències que té el CSRCR.

Normativa pròpia

Normativa d’aplicació

Skip to content