CONSULTA DE NOTIFICACIONS INFRUCTUOSES:

En el tauler d’edictes i anuncis podeu consultar les notificacions infructuoses en matèria de trànsit, és a dir, les que no s’han pogut entregar a les persones interessades, gestionades pel CSRCR.

Consulteu i cerqueu les notificacions infructuoses en matèria de trànsit  posades a exposició pública al tauler d’edictes i anuncis.

Skip to content