Feina

PROCESSOS SELECTIUS OBERTS

Administratiu/va en règim de personal fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició (9L)

Decret definitiu d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, en règim laboral fix, pel sistema de concurs oposició(9L)

Decret provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, en règim laboral fix, pel sistema de concurs oposició (9L)

Convocatòria publicada al DOGC.

Convocatòria publicada al BOPG.

Bases reguladores.

Sol·licitud d’admissió (aquest document s’ha de presentar tant si la sol·licitud es registra presencialment com a través de la Seu electrònica).

Presentar la sol·licitud mitjançant instància genèrica a través de la Seu electrònica (recordeu adjuntar-hi la sol·licitud d’admissió i la documentació detallada en aquesta).

Administratiu/va en règim de personal fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició (2L)

Decret definitiu d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, en règim laboral fix, pel sistema de concurs oposició(2L)

Decret provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, en règim laboral fix, pel sistema de concurs oposició (2L)

Convocatòria publicada al DOGC.

Convocatòria publicada al BOPG.

Bases reguladores.

Sol·licitud d’admissió (aquest document s’ha de presentar tant si la sol·licitud es registra presencialment com a través de la Seu electrònica).

Presentar la sol·licitud mitjançant instància genèrica a través de la Seu electrònica (recordeu adjuntar-hi la sol·licitud d’admissió i la documentació detallada en aquesta).

_________________________________________________________________________________________

PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Consulta l’històric de processos selectius tancats.

Skip to content