PROCESSOS SELECTIUS OBERTS

Constitució d’una borsa de treball de la categoria d’administratiu/va (C1) per cobrir necessitats temporals de personal de la mateixa categoria, pel sistema de concurs oposició

Rectificació de l’acta de constitució del tribunal qualificador i desenvolupament del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de la categoria administratiu/va (C1) per cobrir necessitats temporals de personal de la mateixa categoria, pel sistema concurs oposició. 

Acta de constitució del tribunal qualificador i de desenvolupament del procés selectiu per a la selecció per a la creació d’una borsa de treball de la categoria d’administratiu/va (C1) per cobrir necessitats  temporals de personal de la mateixa categoria, pel sistema de concurs oposició, del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

Decret definitiu d’admesos i exclosos del procés de selecció d’administratiu/va (c1), per cobrir les necessitats temporals, pel sistema de concurs oposició

Decret provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de la categoria d’administratiu/va (C1) per cobrir les necessitats temporals de personal de la mateixa categoria, pel sistema de concurs oposició.

Convocatòria publicada al BOPG.

Bases reguladores

Sol·licitud d’admissió (aquest document s’ha de presentar tant si la sol·licitud es registra presencialment com a través de la Seu electrònica)

Presentar la sol·licitud mitjançant instància genèrica a través de la Seu electrònica (recordeu adjuntar-hi la sol·licitud d’admissió i la documentació detallada en aquesta).

 

 

Administratiu/va en règim de personal fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició (2L)

Acta de constitució del tribunal qualificador i de desenvolupament del procés selectiu d’una plaça d’administratiu, en règim laboral fix, pel sistema de concurs oposició, que figura a l’oferta pública d’ocupació 2022 del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

Decret definitiu admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, en règim laboral fix, pel sistema de concurs oposició (2L)

Decret provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, en règim laboral fix, pel sistema de concurs oposició (2L)

Convocatòria publicada al DOGC.

Convocatòria publicada al BOPG.

Bases reguladores.

Sol·licitud d’admissió (aquest document s’ha de presentar tant si la sol·licitud es registra presencialment com a través de la Seu electrònica)

Presentar la sol·licitud mitjançant instància genèrica a través de la Seu electrònica (recordeu adjuntar-hi la sol·licitud d’admissió i la documentació detallada en aquesta).

 

 

_________________________________________________________________________________________

PROCESSOS SELECTIUS TANCATS

Consulta l’històric de processos selectius tancats.

Skip to content