HISTÒRIC DE CONVOCATÒRIES:

En aquest apartat podeu consultar l’històric de processos selectius tancats que han estat convocats pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

Hi podeu accedir a partir de les següents vies:

 

Des de setembre de 2019 - Convocatòries publicades al portal de transparència

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball al CSRCR publicades al Portal de Transparència.

<
Skip to content