ORDENANCES FISCALS DELS ENS GESTIONATS PEL CSRCR:

Les ordences fiscals són una norma reglamentària local que té tres funcions: acordar la imposició i supressió dels tributs del municipi, desenvolupar els impostos municipals i establir-ne el règim general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació.

L’article 106.1 de la Llei de bases de règim local disposa que “les entitats locals tenen autonomia per establir i exigir tributs d’acord amb el que disposa la legislació de l’Estat reguladora de les hisendes locals i en les lleis que dictin les comunitats autònomes en els supòsits establerts expressament en aquella”.

En aquest apartat podeu consultar les ordenances fiscals dels ajuntaments gestionats pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

Alp

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Campdevànol

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Campelles

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Camprodon

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Fontanals de Cerdanya

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Ger

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Gombrèn

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Guils de Cerdanya

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Isòvol

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Les Llosses

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Llanars

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Meranges

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Molló

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Ogassa

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Pardines

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Planoles

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Queralbs

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Ribes de Freser

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Ripoll

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l’Ajuntament.

Sant Joan de les Abadesses

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions d’Isòvol.

Sant Pau de Segúries

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions d’Isòvol.

Setcases

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions d’Isòvol.

Toses

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions d’Isòvol.

Urús

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions d’Isòvol.

Vallfogona del Ripollès

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions d’Isòvol.

Vilallonga de Ter

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions d’Isòvol.

Consell Comarcal del Ripollès

Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions d’Isòvol.

Skip to content