RIPOLL

Informes de verificació, certificats de conformitat i informes d’asssajos dels radars de RIPOLL gestionats pel CSRCR.

LLÍVIA

Informes de verificació, certificats de conformitat i informes d’asssajos dels radars de Llívia gestionats pel CSRCR.

*Revocada la delegació per Acord de ple del 29/11/2021. Publicada al BOP de la província de Girona núm. 16 i de data 25/01/2022.

Skip to content