Infraccions de trànsit

Identificació de conductor i/o realitzar al·legacions

Camps obligatoris a banda, aporteu el màxim d’informació a l’hora d’omplir el formulari corresponent al tràmit d’Identificació del conductor que trobareu a continuació i a la Seu Electrònica. Assegureu-vos que les dades traslladades són correctes.

Accediu al tràmit d’identificació del conductor

Certificats i informes Radars

Òrgans sancionadors i instructors

Es posa en coneixement de les persones interessades l’òrgan instructor i sancionador dels expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com d’altres procediments sancionadors, informant també de la normativa que els hi atorga tal competència, als efectes legals que correspongui:

AjuntamentInstructorVigènciaÒrgan sancionadorVigènciaNormativa
AlpSecretaria19/12/2019 Alcalde 15/06/2019 RDL 6/2015 Ordenança Municipal Circulació BOP girona núm. 32 de data 17.02.2020
AlpRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte 01/01/2022Director del CSRCR01/01/2022 RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021
CampdevànolSecretari15/06/2019 Alcaldessa15/06/2019 RDL 6/2015 de 30/10/2015
CampdevànolRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte 01/01/2022 Director del CSRCR 01/01/2022 RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021
LlíviaRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz FonteRevocada
delegació
Acord de ple
29/11/2021
bop girona 16 25.01.2022
Director del CSRCRRevocada
delegació
Acord de ple
29/11/2021
bop girona 16 25.01.2022
RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 103 de data 31.05.2021
RipollCap de la Policia Local01/01/2021 Regidora de Convivència, Seguretat,
Participació Ciutadana i Eduació
22/06/2019RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 144 de data 29.07.2019
RipollRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte 01/01/2022 Director del CSRCR 01/01/2022 RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021
Sant Joan de les AbadessesCap de la Policia Local15/06/2019Alcalde15/06/2019RDL 6/2015 de 30/10/2015  
Sant Joan de les Abadesses Recaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte 01/01/2022 Director del CSRCR 01/01/2022 RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021