Identificació de conductor i/o realitzar al·legacions

A l’hora d’emplenar la solicitud és obligatori indicar a l’apartat “Exposo” :

  • Número d’expedient.
  • Matrícula.
  • Data de l’infracció.
  • NIF/CIF de l’infractor.
  • Nom i Cognoms de l’infractor.
  • Domicili i Població de l’infractor.

Instància genèrica per la identificació del conductor i/o realitzar al·legacions

Certificats i informes Radars

Òrgans sancionadors i instructors

Es posa en coneixement de les persones interessades l’òrgan instructor i sancionador dels expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com d’altres procediments sancionadors, informant també de la normativa que els hi atorga tal competència, als efectes legals que corresponguin:

AjuntamentInstructorVigènciaÒrgan sancionadorVigènciaNormativa
AlpSecretaria19/12/2019Alcalde15/06/2019RDL 6/2015 Ordenança Municipal Circulació BOP girona núm. 32 de data 17.02.2020
AlpRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte01/01/2022Director del CSRCR01/01/2022RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021
CampdevànolSecretari15/06/2019Alcaldessa15/06/2019RDL 6/2015 de 30/10/2015
CampdevànolRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte01/01/2022Director del CSRCR01/01/2022RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021
LlíviaRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz FonteRevocada
delegació
Acord de ple
29/11/2021
bop girona 16 25.01.2022
Director del CSRCRRevocada
delegació
Acord de ple
29/11/2021
bop girona 16 25.01.2022
RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 103 de data 31.05.2021
RipollCap de la Policia Local01/01/2021Regidora de Convivència, Seguretat,
Participació Ciutadana i Eduació
22/06/2019RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 144 de data 29.07.2019
RipollRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte01/01/2022Director del CSRCR01/01/2022RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021
Sant Joan de les AbadessesCap de la Policia Local15/06/2019Alcalde15/06/2019RDL 6/2015 de 30/10/2015  
Sant Joan de les AbadessesRecaptador del CSRCR: Eduard Ruiz Fonte01/01/2022Director del CSRCR01/01/2022RDL 6/2015 Per delegació publicada al BOP de Girona núm. 216 de data 11/11/2021

Skip to content